Project Wereldoorlogen

Zoals inmiddels bekend, werken we in groep 8 aan wereldoriëntatie in de vorm van projecten.
Inmiddels zijn we begonnen aan het project ‘Wereldoorlogen’.
De kinderen maken in groepjes van 3/4 een muurkrant over dit thema. Vooraf hebben ze een overzicht gekregen welke doelen in dit project behaald moeten worden.
Ze weten dus wat het einddoel is, maar bepalen (binnen kaders) zelf hoe ze dit uitwerken.
Ze zijn dus met hun groepje zelf eigenaar van de opdracht.
Op het doelenblad kunnen ze bijhouden waar aan gewerkt wordt en wat al is afgerond.
Dit geeft ze inzicht in hun vorderingen.
Natuurlijk krijgen jullie de muurkranten allemaal te zien zodra ze af zijn.

Terug naar overzicht
Groep 8

Huiswerk Mindset

Op dinsdag 29 september hebben de kinderen huiswerk mee ...