Groep 5 & 6 maandagochtend thuis!

Beste ouders van groep 5 & 6,

Ik verzoek u hierbij dringend om uw kind uit groep 5 en/of 6, DEZE MORGEN (maandag 15-mrt) thuis te houden.

De reden van deze (veel te late) oproep is gelegen in het feit dat meester Jan in het weekend een test heeft laten doen, maar de uitslag nog altijd niet binnen heeft.
Daardoor kan hij (nog) niet naar school komen.

Juf Renske zou deze morgen al afwezig zijn en meester Jan was 'onderdeel de oplossing voor groep 6'.
Nu meester Jan deze morgen ook niet op school is, heb ik geen opties tot vervanging voor beide groepen!

Uw kind is vanaf 13.00u weer welkom; juf Renske is dan weer terug en wellicht ook meester Jan, maar dat zal afhangen van de testuitslag en of deze binnen is.

Er zijn 3 scenario's denkbaar:
- De testuitslag is NIET binnen; in dat geval zal groep 5 vanmiddag door ondergetekende worden opgevangen.

- De testuitslag is wel binnen en negatief; in dat geval zal meester Jan gewoon zijn eigen groep gaan doen.

- De testuitslag is wel binnen en positief; in dat geval heb ik z.s.m. contact met de GGD en zal ik u daarna uitgebreid informeren over de te nemen maatregelen.

 

In het kort ...
Ik heb voor maandagochtend(!) 15-mrt geen vervanging voor groep 5 & 6.
Kinderen worden pas vanaf 13.00u op school verwacht.

 


Uiteraard is deze maatregel waardeloos en veel te laat gecommuniceerd, maar helaas heb ook ik deze informatie pas op het aller laatste moment. Ik heb alles geprobeerd om deze maatregel te voorkomen, want ik snap dat ik u wellicht voor een 'onmogelijke opgave stel'.

Desalniettemin hoop ik op uw begrip en zou ik het erg fijn vinden als u dit bericht onderlig zou willen delen, opdat alle ouders dit op tijd kunnen lezen.

 

Noodopvang
Hoewel ik geen mensen beschikbaar heb (anders hadden ze wel naar school gekund) zal ik voorzien in noodopvang voor als het echt niet anders kan!

Die noodopvang zal bestaan uit een volwassenen die een oogje in het zeil houdt terwijl de leerlingen op school, in de klas 'bezig zijn'.


Mijn nederige excuses voor de ontstane situatie, vervangerstekort en corona-richtlijnen, maken dat ik echt geen andere keus heb!

mvrg.
Peter Prein

Terug naar overzicht