Over de PC. Pr. Beatrixschool

Wij zijn een dorpsschool in het centrum van Bergeijk. De school staat naast een kinderboerderij, een beeldentuin en het Eichamuseum. Kinderen hebben veel ruimte om te spelen en te leren in een groene omgeving.

Op 1 oktober 2014 was het leerlingaantal 205, verdeeld over 9 groepen.
De verwachting is dat het de komende jaren licht zal stijgen.
In de kleuterbouw werken wij met combinatiegroepen.

Binnen de school is buitenschoolse opvang aanwezig.
Bergeijk heeft een aantal verenigingen die actief betrokken zijn bij de school.
Wij werken op school met een continu rooster. Het overblijven wordt mede verzorgd door vrijwilligers/ouders.
Sinds 2015 is er in de school een jeugdbibliotheek uitleenpunt.

De Prinses Beatrixschool is van oorsprong een protestant christelijke basisschool die eerst vooral veel leerlingen had vanuit de regio. Onze achtergrond is nog steeds het uitgangspunt van ons handelen, maar de nabijheid van de school is steeds belangrijker.

In de afgelopen jaren is er een aantal nieuwe methodes ingevoerd.
We hebben onze visie/missie aangescherpt.
De speerpunten van onze school zijn:

- Het bevorderen van de zelfstandigheid
- Samenwerkend leren
- Creëren van een rijke leeromgeving

Ons onderwijs team:
staand v.l.n.r.
juf Bianca - juf Aniek - juf Petra - juf Debbie - juf Marjolein - juf Marloes - juf Hannie - meester Jan - juf Charlie - juf Ester  - juf Claire (dir.) - juf Anneke (dir. onderst.) - juf Ester - juf Carin (schakelk.) - juf Anita (LIO)
zittend v.l.n.r.
juf Rennie - meester Peter (dir.) - juf Esther (KO) - juf Ilona

Link naar ons team
Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.