Corona-crisis

  • Corona-crises laatste nieuws

LAATSTE UPDATE (ook verspreid via de mail)

Documenten

Update 5 Update 4

Opvang:

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het dringende verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

De opvang wordt voor zowel leerlingen van de Beatrix, als voor leerlingen van de Zonnesteen, op de Beatrix gerealiseerd. Twee leerkrachten nemen per dag de opvang op zich.

Mocht u gebruik willen maken van de opvang op school, mailt u dan met pprein@skozok.nl 
Geef aan: Naam leerling, school, groep en natuurlijk de dagen dat u er gebruik van wilt maken!

Let op! Uw kind mag niet ziek zijn, of milde klachten hebben!Nummereen, onze BSO aanbieder is op ma., di., do. aanwezig op de Beatrix. 
Op de wo. en vr. worden leerlingen overgebracht naar de Beisterveld!


Aanmelden via de site van Nummereen; scrolt u helemaal naar beneden naar het item:
“Opvang voor vitale beroepsgroepen tijdens corona-uitbraak”.

Ook roept Nummereen op om reeds ingeplande opvang af te melden als u geen gebruik gaat maken van deze opvang.
www.nummereen.com  

  • handleiding

HANDLEIDINGEN