Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad van 6 leerlingen die de directie helpt bij vraagstukken die spelen op school. Zij zijn direct aanspreekpunt voor de directeur op de school als het gaat om dingen die leerlingen rechtstreeks aangaan!

Daarnaast zijn zij spreekbuis voor de leerlingen, die zich, middels een 'brievenbus", kunnen uitspreken over zaken die anders/beter kunnen!

Groep 6-7-8 zijn ieder met 2 leerlingen vertegenwoordigd!
Zij worden democratisch gekozen en hebben zitting voor 1 schooljaar ...

Op de Beatrixschool praten we niet OVER maar MET kinderen!!!

  • Kas-Tess-Jelle-Anne-Bram-Ties

Leerlingenraad.
v.l.n.r. Kas-Tess-Jelle-Anne-Bram-Ties

rolverdeling:
Kas                                Anne
voorzitter                   secretaris

Jelle                               Ties
lid                                   lid

Tess                               Bram
vice-voorzitter           lid

 

Data leerlingenraad:

6x per jaar vergadert de leerlingenraad samen met de directeur.
Elke vergadering begint om 13.30u

19-09-2017
07-11-2017
16-01-2018
13-03-2018
29-05-2018