Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad van 6 leerlingen die de directie helpt bij vraagstukken die spelen op school. Zij zijn direct aanspreekpunt voor de directeur op de school als het gaat om dingen die leerlingen rechtstreeks aangaan!

Daarnaast zijn zij spreekbuis voor de leerlingen, die zich, middels een 'brievenbus", kunnen uitspreken over zaken die anders/beter kunnen!

Groep 6-7-8 zijn ieder met 2 leerlingen vertegenwoordigd!
Zij worden democratisch gekozen en hebben zitting voor 1 schooljaar ...

Op de Beatrixschool praten we niet OVER maar MET kinderen!!!

  • Vivian - Jasper - Sen - Elize - Rijk - Merel

Leerlingenraad.
v.l.n.r. Vivian - Jasper - Sen - Elize - Rijk - Merel

rolverdeling:
Jasper                          Elize
voorzitter                   secretaris

Sen                                Vivian
lid                                   lid

Rijk                                  Merel
vice-voorzitter           lid

 

Data leerlingenraad:

5x Per jaar vergadert de leerlingenraad samen met de directeur.
Elke vergadering begint om 13.15u

04-09-2018
06-11-2018
15-01-2019
19-03-2019
28-05-2019