Ouderraad

Staand v.l.n.r.:
Marieke van der Meijden, Floor Daris, Marieke van Grotel en Anneke Rijkers
Zittend v.l.n.r.:
Kay van Ham, Janneke Smeets, Ceciel Biessen, Ellen Verhagen en Lara Dijkstra

Ouderraad


Doelstelling en activiteiten
Met het aanstellen van de ouderraad (OR) wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen ouders, medezeggenschapsraad, directie en leerkrachten. De OR organiseert, samen met leerkrachten, verschillende activiteiten voor de leerlingen gedurende het schooljaar . Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld Halloween, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsdag, de schoolfotograaf, Dag van de leraar en de schoolreis.

Als OR vergaderen we 6-8 keer per jaar. Iedere activiteit wordt georganiseerd door enkele leden van de OR (commissie) en leerkrachten. De commissie is aanwezig op de dag van de activiteit zelf en als het kan zijn de overige leden van de ouderraad ook aanwezig om te ondersteunen. Als lid organiseer je ongeveer 1 à 2 activiteiten per schooljaar. Hiervoor komen we na schooltijd een aantal keren bij elkaar met de desbetreffende commissie.

Je bent natuurlijk altijd welkom op een van onze vergaderingen. Check wel even vooraf de datum bij een van onze leden.

 

Ouderhulp
Met de hulp van ouders is de ouderraad in staat om leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Kinderen kunnen op deze manier ook de betrokkenheid van hun ouders bij de school ervaren. Hulp van ouders voor activiteiten wordt gevraagd via e-mail, de nieuwsbrief en/of flyers die worden uitgedeeld. Voor sommige activiteiten vraagt de ouderraad de assistentie van de leerkrachten voor een goede verdeling van de ouderhulp.
 

Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt aan ouders een vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van de verschillende activiteiten. De hoogte van de bijdrage is € 27,50 per kind. Het bedrag wordt aangepast voor leerlingen die tijdens het schooljaar instromen. Naast deze ouderbijdrage int de ouderraad ook een bijdrage voor het kamp van groep 8 Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een factuur die op school wordt meegegeven aan het oudste kind van het gezin.

Alle ouders worden ondanks het vrijwillige karakter van de bijdrage dringend verzocht om deze ouderbijdrage te betalen. Het geld komt in zijn geheel ten goede aan de kinderen. Mocht betaling een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de directie.

De ouderraad legt verantwoording af aan de medezeggenschapsraad en directie over de besteding van de ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar en vraagt goedkeuring voor het budget en de planning voor het nieuwe schooljaar.

Voor vragen over het innen van de ouderbijdrage kunnen ouders zich wenden tot de penningmeester. 


Samenstelling
Voorzitter: Anneke Rijkers
Secretaris: Janneke Smeets
Penningmeester: Kay van Ham en Lara Dijkstra

Leden: Marieke van der Meijden, Floor Daris, Marieke van Grotel, Ceciel Biessen, Ellen Verhagen.

 

Contact: orprbeatrixschool@gmail.com

 

Documenten

Privacyreglement