School- en gymtijden

Schooltijden:

Maandag-Dinsdag-Donderdag:
08.30 - 14.45

Woensdag-Vrijdag:
08.30 - 12.30
 

Gymtijden:

Groep 3 en groep 4:
Dinsdagmiddag & donderdagmiddag

Groep 5:
Vrijdagmorgen (blokuur)

Groep 6:
Woensdagmorgen (blokuur)

Groep 7 en groep 8
Maandagmorgen (blokuur)

gymdocent:
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen  gymles van een echte gymdocent:
Meester Harm Tielemans of meester Ties van Uijtregt

Waar?
Groep 3 t/m 6 gymmen in de gymzaal bij bs. De Zonnesteen.
Groep 7 en 8 gymmen in sporthal De Drie Eijken (zij gaan daar op de fiets naar toe).