School- en gymtijden

Schooltijden:

Maandag-Dinsdag-Donderdag:
08.30 - 14.45

Woensdag-Vrijdag:
08.30 - 12.30
 

Gymtijden:

Groep 4:
Dinsdagmiddag 

Groep 5 & 6:
Maandagmorgen 

Groep 7 en groep 8
Vrijdagmorgen 
(groep 8 leerlingen kunnen rechtstreeks naar de Zonnesteengymzaal komen)

gymdocent:
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen  gymles van een echte gymdocent:
Meester Harm Tielemans of meester Ties van Uijtregt

Waar?
De gymlessen vinden plaats in de gymzaal van de Zonnesteen, waar de leerlingen lopend of fietsend (onder begeleiding) naar toe zullen gaan.

Groep 3 gymt vooral in de eigen speelzaal.