School- en gymtijden

Schooltijden:

Maandag-Dinsdag-Donderdag:
08.30 - 14.45

Woensdag-Vrijdag:
08.30 - 12.30
 

Gymtijden:

Groep 4:
Maandagmiddag 

Groep 5 & 6:
Maandagmorgen 

Groep 7 en groep 8
Vrijdagmorgen 
(groep 8 leerlingen kunnen rechtstreeks naar de Zonnesteengymzaal komen)

gymdocent:
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen  gymles van een echte gymdocent:
Meester Theun van Ekkendonk

Waar?
De gymlessen vinden plaats in de gymzaal van de Zonnesteen, waar de leerlingen lopend of fietsend (onder begeleiding) naar toe zullen gaan.

Groep 3 gymt vooral in de eigen speelzaal.